top of page
מראת ברזל נפתחת מסתירה את ארון החשמל
דלת שירותי האורחים כחלק אינטגרלי מאר
כניסה נסתרת למזווה גדול
המטבח והכניסה לפני השיפוץ
המטבח והכניסה לפני השיפוץ
הסלון לפני השיפוץ
קיר הטלויזיה לפני השיפוץ
bottom of page