top of page
כיכר גנואה בשנת 1933

סוחרים מעבירים סחורה על גבי חמורים. זו אותה החזית של מליסנדה 2

המבנה לפני השיפוץ

​ Michal Matalon - Home Maker 

Planning and Interior Design

bottom of page